Utvikling og etablering av nettverk for innovasjonsledelse i Buskerud

25. november 2019

Kl. 11.00 – 18.00, Tyrifjord hotell

Delprosjekt i Innovasjonsverket - starter opp med første nettverkstreff i løpet av oktober. Er du innovasjonsleder og har lyst til å være med i nettverk for innovasjonsledelse - erfaringsutveksling og faglig fokus på innovasjonsledelse gir nytteverdi - utvikles i stor grad sammen med deltakerne i nettverket. Pågår fra september 2019-juni 2021.

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet.