Hva har skjedd?

Tidligere arrangementer fra Innovasjonsverket

10. desember

PLP - ProsjektLederProsessen 2-dagers kurs
10. – 11. desember, Jakt- & fiskesenteret i Flå

Todagers PLP kurs settes opp for å øke evnen til prosjektutvikling. Det er Innovasjon Norge som har utviklet dette verktøyet som blir brukt for å sikre kvalitet i prosjekter innen regional omstilling. Vi har sett bruk av metodikken i flere andre situasjoner enn innen regional omstilling. Vi tar for oss generell begrepsforståelse innen prosjekt, lærer oss hvordan vi lager en prosjektplan og hva som skal til for å lykkes i prosjekter. Det er max 20 plasser i kurset - så meld deg på raskt! Roald Johansen, IFO AS er kursholder. Ta kontakt med Sonja Bordewich for spørsmål og detaljer.

09. desember

Innovasjonslab i Nesbyen kommune
Næringslivet og vekst - "Hva er viktig nå?"

05. desember

Innovasjonslab - "Hva er viktig nå?"
Oppfølging av Reiselivsdagen vi hadde 6.–7. mai 2019

03. desember

Hva er viktig for meg og min virksomhet nå?
For deltakere i Innovasjonsløft Hallingdal fra 2015-2019

Innovasjonslab for alle de som har deltatt i Innovasjonsløft Hallingdal fra 2015-2019 møtes for første gang.

25. november

Utvikling og etablering av nettverk for innovasjonsledelse i Buskerud
Kl. 11.00 – 18.00, Tyrifjord hotell

Delprosjekt i Innovasjonsverket - starter opp med første nettverkstreff i løpet av oktober. Er du innovasjonsleder og har lyst til å være med i nettverk for innovasjonsledelse - erfaringsutveksling og faglig fokus på innovasjonsledelse gir nytteverdi - utvikles i stor grad sammen med deltakerne i nettverket. Pågår fra september 2019-juni 2021.

11. november